čtvrtek 7. ledna 2016

Genocida kolem nás očima Timothy SnyderaKrvavé země: Timothy Snyder, USA, 2013

Tři a půl milionu sovětských občanů, především Ukrajinců, vyhladověno sovětským režimem ze velkého hladomoru, tři sta tisíc sovětských občanů, především Ukrajinců, Rusů a Poláků, povražděno sovětským režimem za velkého teroru, dvě stě tisíc Poláků povražděno Sověty a Němci v letech 1939 až 1941, čtyři miliony Ukrajinců, Bělorusů a Rusů vyhladověny a zabity Němci v letech 1941 až 1945, pět a půl milionu Židů (polských a sovětských občanů) zastřeleno nebo zplynováno Němci v letech 1941-1945, sedm set tisíc civilistů, převážně Bělorusů a Poláků, zabito Němci v letech 1941-1944. 
Dvanáct milionů Němců přišlo o domovy vyhnáním, sedm set tisíc z nich zahynulo, dva miliony Němců byly po válce deportovány Sověty nebo Poláky, dvanáct milionů Ukrajinců, Poláků a Bělorusů bylo deportováno během války Němci i Sověty, sto padesát tisíc Poláků, 250 tisíc Ukrajinců, 300 tisíc Kavkazanů, obyvatel Krymu, Moldavska a baltských států přitom zahynulo - "jen" sto tisíc jich zahynulo v otevřeném boji proti Sovětům.Tento výčet udělal Peňás ve své recenzi pro Lidovky.
Navzdory tolika zmařeným životům, kauzalitě a historickým výkladům, se kniha čte jako román. Nemá ambice stát se učebnicí, spíš se snaží o společensko-vědní diskusi. Timothy Snyder, profesor z Yale univerzity, napsal populární dílo, které je pro připomínání prolití krve čtrnácti milionů lidí na území dnešního Ruska, Pobaltí, Polska, Běloruska  velmi důležité. Není to odborná publikace je to populární kniha, pochopitelná širokým masám, a o to tu jde. Neodpovídá na otázku, zda je nacistický nebo stalinský režim hroznější, nesnaží se přinést nová fakta, hledá ale spojitosti těchto masakrů, které sebou nenese jen válka. Vybíjení elit, těch statečných, kteří měli vize a pomáhali ostatním, vraždění dětí, žen, tím vším jdou cítit naše dějiny a díky za každou knihu, která nám to připomíná. 
 „Historie nás učí tři věci: zaprvé, občanská společnost může existovat a také reálně existuje; zadruhé, občanská společnost může být a často také bývá utlačována; zatřetí, zápas mezi těmi, kdo ji chtějí utlačovat, a těmi, kdo ji chtějí spoluutvářet, byl a je rozhodujícím prvkem dějin přesahujícím dějiny národů.“ (Výňatek z předmluvy Timothyho Snydera ke knize Ukrainian history, Russian politics, European future).
V lednu 2015 měl Snyder  přednášku na Filozofické fakultě UK o situaci v Rusku a na Ukrajině v posledních letech a o významu a roli občanské společnosti. Je velmi civilní, zábavný, má zajímavý pohled na věc. 


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za vaše komentáře :-)